Jaarvergadering PBNB 17 november 2023

 U wordt van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge.

De Jaarvergadering vindt plaats:
Op vrijdag 17 november 2023, inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang vergadering om 19.30 uur.
In het Terra College aan de Huizingsbrinkweg 9 (ingang links van het gebouw).

 
Agenda

 • Opening door de waarnemend voorzitter, Erna de Jonge;
 • Verslag vorige jaarvergadering van 25 november 2022
 • Jaarverslag 2022-2023 zal worden gepresenteerd.
 • Financiële resultaten 2022-2023: Zullen worden gepresenteerd
 • Verslag van de kascommissie;
 • Decharge penningmeester en bestuur;
 • Benoemen kascommissie voor volgend jaar;
 • Bestuursverkiezing: Janneke Luikens is herkiesbaar voor een derde termijn. Erna de Jonge, Lagon Latour en Sikko Boelema zijn herkiesbaar voor een tweede termijn van zes jaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat, plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com. Als er tegenkandidaten zijn vindt verkiezing plaats via een schriftelijke stemming op de jaarvergadering.
 • Hoe verder met de oud papier container?  Het bestuur wil graag met u in gesprek.
 • Beantwoording vooraf ingediende vragen door het bestuur: Hebt u een vraag aan het bestuur, dan kunt u deze uiterlijk 48 uur voor de vergadering sturen naar het secretariaat per e-mail, plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com. Het bestuur zal deze vragen per e-mail aan u en mondeling op de vergadering beantwoorden;
 • Rondvraag;
 • Afsluiting vergadering;
 • Pauze;
 • Optreden van een Mystery Guest, bekend van sport en TV. Berucht van diverse Talk Shows.
 • Daarna nog gelegenheid voor napraten met een hapje en een drankje.
Plaatselijk Belang Noordbarge
Secretariaat:
Oude Zuidbargerstraat 7
7812 AV Emmen
E-mail: plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com  
Internet: www.noordbarge.info
Bank: NL85ABNA0502842180
K.v.K.: 40047107

Categorieën