Jaarvergadering PBNB 12 november 2021

U wordt van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge

Op vrijdag 12 november 2021, aanvang 19.30 uur. 
In het Terra College aan de Huizingsbrinkweg 9 (ingang links van het gebouw).

Agenda:

 • Opening door de voorzitter;
 • Verslag digitale jaarvergadering 13 november 2020: zie website www.noordbarge.info
 • Jaarverslag 2020-2021: zie website www.noordbarge.info
 • Financiële resultaten 2020-2021: wordt uitgedeeld
 • Verslag van de kascommissie
 • Decharge penningmeester en bestuur
 • Benoemen kascommissie
 • Bestuurssamenstelling: Sisca Boonstra is herkiesbaar. Er is nog een bestuursvacature na de verhuizing van Klaas van der Meulen. Kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat, plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com
 • Pauze
 • Presentatie over de herontwikkeling van het voormalig Terra terrein
 • Beantwoording vooraf ingediende vragen door het bestuur: Hebt u een vraag aan het bestuur, dan vragen we u deze uiterlijk 48 uur voor de vergadering te sturen naar het secretariaat, plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com. Het bestuur zal deze vragen per e-mail aan u en mondeling op de vergadering beantwoorden. Dus ook als u niet aanwezig kunt of wilt zijn kunt u toch een antwoord op uw  een vraag krijgen van het bestuur;
 • Wat verder ter tafel komt (Wvttk, rondvraag)
 • Plenaire afsluiting
 • Sluiting om ongeveer 22.30 uur

De financiële stukken zijn vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien.

Attentie!
Coronaregels:
Wij houden ons aan de coronaregels zoals die gelden in heel Nederland en in het gebouw waarin we te gast zijn (in dit geval het Terra College). Dat betekent dat voor al onze activiteiten een CoronaToegangsBewijs (QRcode) vereist is. Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet. Wij verzoeken u dan niet naar de bijeenkomst te komen. Dit geldt ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. Wij hopen op uw begrip hiervoor

Plaatselijk Belang Noordbarge
Secretariaat:
Oude Zuidbargerstraat 7
7812 AV Emmen
E-mail: plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com  
Internet: www.noordbarge.info
Bank: NL85ABNA0502842180
K.v.K.: 40047107