Jaarvergadering 2019 PBNB in AOC Terra

Voor het eerst wordt de jaarvergadering gehouden in het gebouw van AOC Terra aan de Noordbargerstraat. Bijna 60 Noordbargers wonen de vergadering bij. De schoolkantine is gezellig aangekleed: fleurige tafelkleedjes en bloemen op tafel, koffie, cake en voor alle bezoekers een handdruk van de voorzitter: de vergadering begint even na 19.30 uur. Voor de pauze staan de (jaar)verslagen van de secretaris, de financiën, de kascommissie en de bestuurssamenstelling op de agenda. In een klein halfuur wordt alles naar tevredenheid toegelicht en afgehandeld. Het financiële verslag is vanaf dit jaar wat uitgebreider dan in voorgaande jaren. 

In de pauze komen de hapjesschalen, nootjes en drankjes op tafel

Bij de bespreking van de geplande speelterreintjes, één voor de vrije school aan de Stroetweg en een kleine uitbreiding op de stoetbakkenbrink komt vooral de verkeeroverlast aan de Stroetweg naar voren. Een speelterreintje prima, maar er moet iets gedaan worden aan de verkeersstroom van ouders die hun kinderen bij de school afzetten. Dit sluit naadloos aan bij de inbreng van bewoners van de Ermerweg die ook hinder ervaren. In gesprek gaan met de schooldirectie, het aanspreken van automobilisten en de situatie voorleggen aan de gemeente worden genoemd als vervolgstappen. De plaatsing van vier fitness toestellen is nog niet voor iedereen een gelopen koers. De commissie JA kan nog even aan de slag.

Dat de uitkomsten van de inspanningen van de verkeerswerkgroep Ermerweg niet voor iedereen geslaagd zijn, is duidelijk. Voorzitter Te Nuyl licht toe dat de werkgroep in nauwe samenwerking met de gemeente tot een eindbesluit is gekomen en dat Plaatselijk Belang daar niet veel aan kan veranderen. Straten die bordjes willen plaatsen met informatie over ‘Buurtpreventie via Whatsapp’ kunnen zich melden en er wordt een ideeënbus ingesteld. 

Tegen tienen wordt de vergadering gesloten en is er volop gelegenheid om even na te praten.

1 gedachte over “Jaarvergadering 2019 PBNB in AOC Terra”

 1. Jan de Vin

  Bij aanvang van deze school werd gesproken over 50 tot 80 leerlingen. Ze zitten nu op een aantal van boven de 100, ik wil maar aangeven hoe betrouwbaar is deze school. We hebben het toen ook gehad over uitbreiding van het gebouw hier was geen sprake van aldus de directie men wilde kleinschalig blijven. In een tijd dat co2 en schone lucht aan de orde van de dag zijn komen hier dagelijks tientallen auto’s om te parkeren, afgesproken was met de directie dat het stop en go zou zijn, niets van terecht gekomen de ouders wandelen de school binnen en voeren met elkaar talloze gesprekken om zo na een kwartier met de telefoon aan het oor weer te vertrekken. De kinderen komen uit alle hoeken van Drenthe ik noem een aantal plaatsen Roden- Zuidwolde- Wachtum.
  De buurt heeft zelf met de EOP voor uitbreiding van de parkeerplaats moeten zorgen de school heeft geen enkele moeite gedaan
  om aan dit probleem mee te werken.
  Op dit moment wordt de helft van de parkeerplaats gebruikt door personeel. Als we iets tegen deze overlast willen doen dan zullen we de politiek moeten bewerken want er ligt een aanvraag voor uitbreiding bij de gemeente deze moet worden afgewezen. Ik heb het probleem reeds besproken met een gemeenteraadslid en deze zou hier aandacht aan besteden als het zover is dat de
  vergunning moet worden goedgekeurd in de raad.

Reacties zijn gesloten.