Jaarcijfers website Noordbarge

Na anderhalf jaar wordt het tijd voor een terugblik op de Noordbarger website. Vorig jaar schreven we in het jaarverslag iets over een ontwikkeling van steunkous naar drone om de progressie en de revitalisatie van de site te duiden. Veel dronefotografie hebben we (nog) niet gehad. Wie weet komt dat nog. De ontwikkelingen doen me nu denken aan een verlopen Frans plattelandscafé café dat nu goed loopt: nieuwe bewoners nemen het initiatief om de kroeg te behouden en leven in te blazen, zelfs uit een naburig dorp wordt hulp geboden. Er zijn zeven medewerkers, elk met zijn eigen deskundigheid en taak. 

We gingen Van zes naar zeven vaste medewerkers (Elgar Feddema, Henk Jeurink, Henk Zwols, Klaas van der Meulen, Pieternel Schomaker, Sikko Boelema, Wim Boonstra) en van 58 naar 102 artikelen per jaar, dat is 1 artikel per 3,5 dagen oftewel bijna 2 per week. Dat kon minder. Opvallend detail: slechts twee van de zeven medewerkers zijn geboren Noordbargers en slechts één werd er geboren en woont er nu nog. We hebben ook al twee freelancers: Karin Bazuin is soms invaller fotografie en Karin Feddema is bijna vaste auteur namens de commissie gezelligheid. 

De manier van werken is niet sterk veranderd, nog steeds wordt de bulk aangeleverd door Henk Zwols (fotografie en plaatsen artikelen) en Klaas (schrijverij en regelen), ook schrijven Pieternel en Wim af en toe, zijn Sikko en Elgar vooral de verbindingsofficieren naar het bestuur van PBNB en zijn Elgar en Henk Z de mannen voor de achterkant van de website, daarbij bijgestaan door Géke Mennink van het in Sleen gevestigde bedrijf Wieswies. De Historische Commissie levert nieuwsbrieven aan en met Henk Jeurink hebben we nu een directe link met de HC. 

De statistieken zorgen voor mooie jaarcijfers op het rapport. Opvallend zijn de cijfers voor gemiddelde sessieduur (2.01 minuten) het aantal nieuwe gebruikers (4766) en aantal paginaweergaven (maar liefst 33.327).