Inloopavond Werkgroep Verkeer

“Ik vind het hartstikke mooi,” hoor ik iemand voor het CBK Emmen zeggen. “Maar met deze snelheid kun je er net zo goed kinderkopjes indoen,” antwoordt een ander. Beiden komen net uit het zaaltje waar de plannen van de Werkgroep Verkeer worden ontvouwd. Op drie grote panelen wordt de nieuwe situatie gepresenteerd. De Ermerweg is van begin tot eind getekend met elke verandering die in de pen zit. De presentatie wordt vrolijk gekleurd met foto’s van planten en heesters die in de toekomst geplant gaan worden. Werkgroepleden, zowel ambtenaren van de gemeente Emmen als Noordbargers vertellen over de uitwerking. Drie jaar is de groep bezig geweest met plannen smeden, evalueren en bijstellen, tot een definitieve versie.

Wat er verandert? De rijsnelheid wordt beperkt tot 30 per uur. Asfalt wordt klinkers en de weg wordt smaller. Het doel is dat er minder verkeer langs de Ermerweg komt.

De opkomst is ronduit hoog te noemen. De teller bij de balie geeft maar liefst 139 bezoekers aan. Op de tafels liggen formulieren waarop bezoekers hun reacties kunnen schrijven. Bert Winkel van de gemeente vertelt: “Het is goed dat er veel mensen komen kijken. Ik ben verkeerskundige en mijn inbreng betreft de verkeerstechnische kant. De wegbreedte verandert, we gaan van zeven naar zes meter. De veranderingen zijn doorgenomen met L.T.O. Bij de brug blijft de fysieke breedte gelijk, maar visueel lijkt er een versmalling te zijn, dat komt vanwege het kleurgebruik. De kruisingen worden geaccentueerd met beplanting. Aan de wens de hagen te laten staan hebben we kunnen voldoen.”

Aan de schrijftafel zie ik Gerrit Kiers, die net zijn reactie opschrijft. “Het plan vind ik goed, maar ik snap niet dat ze hier drie jaar over hebben gedaan.” Roelof Rozenveld van Adviesbureau Sweco en projectleider Ronald Ermens zien de stroom belangstellenden aan. Ermens: “Ik zou de sfeer in de werkgroep constructief willen noemen. We hebben in goed overleg prettig samengewerkt en we zijn, onder voorzitterschap van Robert Riksten, gezamenlijk tot deze uitwerking gekomen.” Rozenveld: “Ik zie de uitwerking van een gedragen plan. De suggesties die nu nog naar voren komen, worden meegenomen.”

Elgar Feddema van Plaatselijk Belang Noordbarge: “Hierna volgt de aanbesteding en ik denk dat het voor december gegund wordt. In dat geval kan de schop tweede kwartaal 2020 de grond in.” Tenslotte spreek ik werkgroeplid, mevrouw Carolien Zwarts die naast De Fabriek woont: “De Ermerweg verandert van voorrangsweg naar dertigkilometerweg, maar of er ook gehandhaafd gaat worden weet ik niet. In het begin overlegden we om de zes week met de werkgroep en in de laatste fase twee keer per jaar. We hebben twee keer een inspraakronde georganiseerd. Vorig jaar was er ook veel belangstelling voor. Aan Tuincentrum Noordbarge hebben we nog advies gevraagd over de bestaande bomen, die zijn goed.”

Het is warm in de bovenzaal. Drie CBK-vrijwilligers staan met versnaperingen boven aan de trap en verwelkomen de bezoekers met een gulle lach.

Bij het verlaten van de zaal hoor ik een meneer uit Bargermeer nog zeggen dat de dertigkilometerweg overdreven is. Gewoon 50 kilometer was beter geweest. Maar aan de andere kant: het is wel een woongebied en geen racebaan, hoewel er genoeg chicanes inzitten. Nijhoff van de nieuwe stadsboerderij aan de Nieuw-Amsterdamsestraat spreekt de vrees uit dat er mogelijk problemen ontstaan met landbouwverkeer, vooral als de Rondweg voor landbouwverkeer wordt afgesloten.