Informatie werkzaamheden Ermerweg fase 6

Werkzaamheden:
Het voetpad en de parallelweg aan de noordzijde van de Ermerweg worden opgebroken en ingericht als voetpad.

Bereikbaarheid:
De hoofdrijbaan is volledig geopend voor bestemmingsverkeer. Doorgaand fietsverkeer kan via het nieuwe fietspad fietsen (Red. het nieuwe fietspad aan de zuidkant is nog niet gereed. Fietser gaan over de nieuwe hoofdrijbaan). De aansluiting met Achter het Kanaal wordt zo uitgevoerd dat deze straat altijd bereikbaar is.

Planning:
Deze fase start op 8 juni en is op 26 juni gereed. De parallelweg is inmiddels opgebroken (30 maart)