Informatie werkzaamheden Ermerweg fase 3

Fase 3:
Werkzaamheden:
De zuidelijke parallelweg wordt ingericht als fietspad. In fase 3 gaan we het gehele fietspad vanaf de Nieuw- Amsterdamsestraat tot de Noordbargerstraat aanleggen. In deze fase zijn ook Enexis en het WMD bezig met het vernieuwen van leidingen. Het werkgebied van de nutsbedrijven is tussen het Zuideind en de Siebrandsweg.

Bereikbaarheid:
De hoofdrijbaan is in fase 1 gerealiseerd en is opengesteld voor bestemmingsverkeer. De bestaande inritten worden met tijdelijke maatregelen aangesloten op de hoofdrijbaan. Doorgaand fietsverkeer kan van de Noordelijke parallelweg gebruik maken.

Planning:
Deze fase loopt van 23 maart tot en met 29 mei. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen (16 maart)

Fase 3 West
Fase 3 Oost

Inloopspreekuur:
Gedurende de werkzaamheden is wekelijks een inloopspreekuur in de bouwkeet. De bouwkeet staat aan de Melkweg naast het Oranjekanaal en de Melkfabriek. 
Het inloopspreek uur is wekelijks op dinsdag van 9 tot 10 uur.

Contactpersoon De Roo:            Coördinator uitvoering:
Richard Ellermann                        Klaas Klein
06-20391565                                 14-0591