Hoorzitting Windmolens bij de N34

Windmolens bij de N34

Via deze website heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge u de laatste maanden op de hoogte gehouden van de plannen van de gemeente om het bouwen van windmolens bij de N34, dus tussen Westenesch, Noordbarge en Diphoorn, door te laten gaan.
Door vele inwoners van Noordbarge en het bestuur van Plaatselijk Noordbarge en vele anderen zijn tegen dit plan zienswijzen ingediend die we ook op deze website hebben gedeeld.
Op maandag 8 april is er in de Raadszaal van de gemeente Emmen een hoorzitting van de Commissie Wonen en Ruimte van de Gemeenteraad, waar bewoners en andere belanghebbenden door in te spreken en door aanwezig te zijn hun mening kenbaar kunnen maken. Als u een duidelijke mening heeft over dit plan is dit het moment om dat duidelijk te maken aan de gemeenteraad! 

De gegevens, overgenomen van de website van de gemeente, vindt u hieronder.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge.

Hoorzitting Windenergie

Raadszaal
08 april 2024 – 08 april 2024
Vergaderingen gemeenteraad
Op maandag 8 april vanaf 19.30 uur is er in de raadszaal een hoorzitting over Windenergie. De vergadering kunt u ook ‘live volgen‘. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan gebruik maken van het spreekrecht en hun mening geven over dit onderwerp. Donderdag 11 april vergadert de commissie Wonen en Ruimte verder over het uitvoeringsplan bij de Structuurvisie Emmen, Windenergie. Alleen op maandag 8 april kunt u inspreken over dit onderwerp. Op donderdag 11 april is dat niet mogelijk. De volledige agenda en stukken vind u in het informatiesysteem van de gemeenteraad

Spreekrecht 8 april 

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht bij de hoorzitting Windenergie dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de hoorzitting begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591.

De afbeelding bij dit artikel is afkomstig van een nieuwsbrief van Duurzaam energiebedrijf Pure Energie (2024 03 20 nieuwsbrief Windpark N34) en is een visualisatie van de vijf beoogde windmolens gezien vanaf de Slenerweg. Deze visualisatie is gemaakt met het programma Windplanner.