Het nieuwe melken

Op vrijdag 22 maart houdt melkveebedrijf Mennik aan de Ermerweg 168 een open dag. Aanleiding is de introductie van een nieuw melksysteem, ‘Het nieuwe melken’ genaamd. Het is een tussenvorm tussen de melkrobot en het melkklauwsysteem. Honderden bezoekers komen af op de vernieuwing. Er zijn boeren, boerinnen en allerlei vertegenwoordigers van bedrijven: Agrifirm, Castelein, Univé en meer. Als je de weg naar de boerderij oprijdt staan de agrarische hebbedingen al klaar. Van Claas zie ik de zelfrijdende hakselaars Jaguar 930 en 940 en een blinkende John Deere tractor 7530 met daarachter een elf meter brede mestinjector van de Coöperatieve Werktuigenvereniging Emmen; er zijn boeren die het met een kleinere moeten doen. Zo kan het dus ook, denk ik dan. 

Eigen ruwvoer

Op de boerderij van Maatschap Mennik worden maar liefst 200 koeien gemolken in een zogenaamde drie-plus-één-stal. De oude melkinstallatie biedt plaats aan twaalf koeien en dat worden er straks 32. Mennik heeft land dichtbij, rondom het bedrijf. We kennen de boerderij inmiddels vanwege de vrolijk bloeiende afrikaantjes aan de Ermerweg; nu zien we bruinoranje gras dat wacht op omploegen. Bert Mennik: “Volgend jaar staan daar bloembollen, lelies. We voorzien in ons eigen ruwvoer. Naast het benodigde gras verbouwen we mais en voederbieten zelf. We zijn er trots op dat de koeien bij ons in de wei staan.”

Werk wordt veel lichter

Bij het nieuwe melksysteem spreek ik Lammert Mennik (60) die samen met zoons Geert (31), Bert (28) en vrouw Richarda het bedrijf runt. Mevrouw Mennik: “Mijn taken bestaan uit meewerken bij het melken en de boekhouding verzorgen, daar ben ik zo’n zes uur per dag mee bezig. Mennik: ”Wij hebben vijf kinderen. Drie hebben geen ambitie om op de boerderij te werken, twee wel. Wij zijn de vijfde generatie die hier boeren. Ik had over het nieuwe melksysteem gelezen in de vakliteratuur en dan ga je eens verder kijken bij collega boeren. Het grote voordeel bij dit melksysteem is dat je niet de drie kilo zware melkklauw (met vier speenaansluitingen) hoeft te tillen. Dit werkt veel lichter.” 

Melkroute te volgen

Kees Castelein (16) demonstreert de werking van het door zijn vader uitgevonden en geproduceerde melksysteem. “Met een druk op de knop komen er vier melkbekers omhoog die op de spenen van de koe worden geplaatst. Maar liefst 32 koeien kunnen tegelijkertijd worden gemolken.” Als we de machine van dichtbij bekijken, in de open kelder onder de melkvloer, valt de techniek op. We zien buizen en slangen waardoorheen je heel precies de route kunt volgen die de melk aflegt van de koe tot de dikke buizen naar de opslagtank. Opvallend is dat je naast ingenieuze hydrauliek en persluchtsystemen een verbinding met een kunststof koord ziet. Kees Castelein: “Dat soort dingen kan de boer gemakkelijk zelf onderhouden en eventueel vervangen. Ook het monsternemen (één keer per maand per koe wordt de melk gecontroleerd) gaat eenvoudig in zijn werk met een simpel af te tappen monsterbeker.”

Minder storingsgevoelig

Uitvinder en producent Jan Castelein loopt de hele dag glimlachend rond. Hij is tevreden over de ontwikkelingen van zijn nieuwe melksysteem. “We hebben nu ruim acht jaar ervaring en het gaat goed. Er is veel belangstelling voor. We hebben ons melkconcept inmiddels verkocht in Friesland, Noord-Holland, Overijssel en Drenthe. Dit melksysteem is minder storingsgevoelig dan met robots werken.” 

Regionaal melk afzetten

Als ik over het boerenerf slenter kom ik enkele belangstellende Noordbargers tegen. Ik zie jongvee in stallen en in kleine hokken. Lammert Mennik: “De kalfjes blijven ruim een dag bij de moeder en gaan dan een dag of tien apart om goed te leren drinken. Daarna komen ze in de kalvergroep terecht. Onze melk gaat naar zuivelcoöperatie Friesland Campina. Het principe is dat de regionaal geproduceerde melk ook regionaal wordt afgezet. De melkprijs is nu ruim 37 cent de liter.” 

Een antieke Y 329 905

Achter de boerderij wordt het ruwvoer opgeslagen op betonnen pleinen. Ik zie dat Mennik een liefhebber is van het Oostenrijkse tractormerk Steyr. Ik zie een flinke 6195 CVT, een 9105 en een wat oudere, kleine 8080.  Dan nog een sterke Ahlmann voor het transporteren van zware hoeveelheden ruwvoer en een antieke Y 329 905, een joekel waarvan ik het merk niet zo snel kan thuisbrengen.

Meer foto’s hier