“Het had niet gemogen maar illegaal is het niet…”

Op 7 oktober 2018 schreven we op www.noordbarge.info het artikel “Dossier Waterkwaliteit Oranjekanaal”. We eindigden het artikel met ‘Wij van www.noordbarge.info houden u op de hoogte.’

Hoe het begon

Twee wandelaars (namen bij de redactie bekend) constateren op 30 september dat er water wordt geloosd in het Oranjekanaal. Onafhankelijk van elkaar schatten ze dat het zou gaan om 1.000 liter per minuut en dat al vanaf 1 januari 2018. Deze schatting zou uitkomen op 410.000.000 liter bronwater.

Niet illegaal

Het water ziet er schoon uit maar het ruikt niet fris. De lozing wordt gemeld aan het Waterschap Vechtstromen. Er volgt een onderzoek naar de herkomst van het water. Het blijkt opgepompt bronwater van het WMD te zijn dat door het WMD in het Oranjekanaal wordt geloosd. Watermonsters wijzen uit dat het geloosde water in lichte mate verontreinigd is met bentazon. De senior buitendienstmedewerker van het waterschap verklaart dat de lozing niet had gemogen maar dat het niet illegaal is. Op de website van het WMD lezen we “Dagelijks nemen we watermonsters. In de bronnen, de zuivering, het leidingnet en bij klanten thuis. We controleren nauwkeurig of het water voldoet aan de strenge normen die in Nederland gelden voor drinkwater. Het lab analyseert de monsters op samenstelling en bacteriologische betrouwbaarheid. Bij afwijkingen van de waterkwaliteit nemen we onmiddellijk actie.”

230 miljoen liter water geloosd in Oranjekanaal

Om hoeveel water gaat het nu precies? Na vijf vergeefse contactpogingen horen we van een WMD-woordvoerder dat onze schatting te ruim is. Zij brengt het terug tot 35m³/uur en dat vanaf begin februari. Deze nieuwe rekensom komt uit op zo’n 230.000.000 liter water. Het WMD doet luchtig over onze constateringen. Een Waterschapmedewerker vertelt echter al weken bezig te zijn met onderzoeken hoe het allemaal zit met de waterlozing en de waterkwaliteit. Er is sprake van een ondergrondse vlek met verontreiniging in het grondwater. Men probeert die vlek te isoleren. Daarnaast is er sprake van visuele verontreiniging van het water met ijzer. Hij verzekert me dat de concentratie bentazon onder de norm blijft.

Bentazon wordt gebruikt in de gewasbescherming

Op Wikipedia is te lezen dat in de jaren 80 van de vorige eeuw de stof bentazon (Gemaakt door BASF en gebruikt in de gewasbescherming) veel in het nieuws kwam door lozingen van geringe hoeveelheden van deze stof stroomopwaarts in de Rijn waardoor drinkwatermaatschappijen, die voor hun waterinname afhankelijk zijn van de Rijn, gedurende enige tijd gedwongen geweest zijn extra zuiveringsstappen toe te passen om van het Rijnwater drinkwater te maken, dat aan de normen voldoet.
Inmiddels is er een extra zuiveringsstap gerealiseerd, een extra koolstoffilter is aangebracht. De lozing heeft even stilgestaan en is inmiddels hervat.

Conclusie

Hoewel het WMD verklaart dat de verontreiniging binnen de normen was, is er een extra filter aangebracht. Het blijft vreemd dat het Waterschap van niets wist en er veel werk aan heeft gehad.