Herinneringen aan Mevrouw Bartha Maria Nijhoff – Van ’t Hoff, zeg maar Bep

Van onze speciale verslaggever Jan P. de Vin.

Ze werd geboren op 28 maart 1898 te Hoorn NH als dochter van Everardus Augustinus van ’t Hoff en Hester Petronella de Vries. Haar vader was sigarenmaker en dreef een tabakszaak aan de gedempte Turfhaven in Hoorn. Ze was enig kind. Haar eerste baan was ambtenaar in Alkmaar bij de Raad van Arbeid. Ze trouwde in 1940 met de uit Noordbarge afkomstige Roelof Willem Nijhoff.

Roelof Willem Nijhoff was in Noordbarge directeur van de zuivelfabriek. Bartha Maria kennen we in Noordbarge als Bep van ’t Hoff. Roelof had in 1934 een woning laten bouwen aan de Noordbargerstraat 74. Het was de bedoeling om er na zijn pensionering met Bep te gaan wonen. De woning werd lang verhuurd. Na hun trouwen gingen ze wonen in de directeurswoning aan de Ermerweg 55 na omnummering thans 86. Ook de ouders van Roelof woonden daar tot hun overlijden. Ook hun twee witte hondjes gingen mee.

Bep van ’t Hoff was zeer actief in de gemeenschap van Noordbarge en Emmen. Ze was vanaf 1947 een lange reeks van jaren lid van de gemeenteraad van Emmen voor de Christelijk Historische Unie, ze werd vele malen met voorkeurstemmen gekozen.

Vanaf 1954 was ze enige jaren lid van de Provinciale Staten van Drenthe. Daarnaast vervulde ze vele functies. Zo was ze hoofdcommissaris voor de padvinderij afdeling Drenthe, voorzitter van het hoofdbestuur Groene Kruis Drenthe, lid van de centrale van Christelijk Historische vrouwengroepen, presidente van de vereniging Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid, en gelijk Staatsburgerschap. Ook was ze actief in Plaatselijk Belang Noordbarge en ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Emmen.

Ze schuwde de publiciteit niet, zo had ze in het weekblad Elsevier een column en in een damesblad de rubriek ‘Vraag het aan Marjolein’. Het huishoudelijk werk lag haar niet zo. Dit kwam ook duidelijk naar voren in een reclamecampagne voor thee in de landelijke dagbladen, hierin schreef ze:


Ik ben misschien niet zo’n hele goede huisvrouw, maar ik weet als gemeenteraadslid, met veel commissiewerk en talloze besprekingen, wat goede gezette thee waard is. Goed gezette thee verwarmt de kilste conversatie, koelt verhitte gemoederen af en legt moeilijke geschillen bij

De familie Nijhoff werd in het huishoudelijk werk bijgestaan door een nicht van Roelof Grietje Boer – Oosting die zelf al vroeg weduwe was geworden. Bep hield in het gehele land toespraken waarin vooral de zorg en sociale omstandigheden naar voren kwamen. Voordat in Nederland het woord bejaardenverzorgingshuis was uitgevonden sprak Bep van ’t Hoff in 1954 op een congres de volgende woorden:

Onze samenleving hoort voor de grote groep der bejaarden te streven naar een volkomen menswaardig bestaan. Er moet worden voldaan aan de volgende eisen: economisch zoveel mogelijk onafhankelijk; medisch-hygiënisch verzorgd naar de eisen die deze levensperiode stelt; huisvesting in een speciaal aan de behoeften voor de oude dag aangepaste kleine woning of in een daartoe ingericht huis.

Het zou nog tot 1965 duren voordat de het eerste bejaardenhuis in Nederland werd geopend.
Ook de kraamzorg was haar een doorn in het oog hierover sprak ze het volgende:

Nog steeds wordt er een beroep gedaan op buren en familie als het gaat om thuis bevallen. De baakster zoals men dat noemt is uit de tijd en onverantwoord. De aanstaande moeder heeft recht op goede gekwalificeerde hulp.

Door haar toedoen als voorzitter van het Groene Kruis kwam er een speciale opleiding in Drenthe voor kraamverzorgster.

In het jaar 1950 was er grote vraag naar nieuwbouwwoningen in de gemeente Emmen.
Men stelde in de gemeenteraad voor 101 montagewoningen te bouwen van het type Welschen door de bouwondernemer Muys en De Winter. Bep van ’t Hoff stemde tegen.

De mensen hebben recht op een volwaardige woning en voor de huisvrouw een ruime keuken. De indeling voor een gezin sprak haar totaal niet aan. Zij gaf de voorkeur aan gewone permanente bouw.

In 1963 had Bep van ’t Hoff het voorrecht om als enig vrouwlijk raadslid het beeld De Teenager te onthullen. Het beeld dat staat bij restaurant De Kamer personifieert het uitdagende van de opgroeiende jeugd naar een ontwerp van beeldhouwer Starreveld. In 1964 heeft het Hare Majesteit de koningin behaagd Bep van ’t Hoff te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Toen Roelof Nijhoff in 1963 met pensioen ging, zijn ze gaan wonen aan de Noordbargerstraat in De Nije Hoff. Hier hebben ze samen nog jaren kunnen genieten van de prachtige tuin. Roelof overleed in 1973. Tijdens zijn ziekte heeft hij aan mevrouw Boer gevraagd of zij voor Bep wilde zorgen tot haar dood. Vanaf 1974 hebben de beide dames samen gewoond. Bep van ’t Hoff overleed plotseling in 1980. Mevrouw Boer overleed enkele maanden later.

Bep Nijhoff – Van ’t Hoff is voor Emmen en in belangrijke mate ook voor Noordbarge van grote betekenis geweest. Men wist haar in Noordbarge wel te vinden als er iets geregeld moest worden. Ze was een echte Noordbarger.

Bronnen: gemeente archief Emmen – jaarboekje Christelijk Historische Unie – Dagblad Trouw – NvhN