Oranje wint van de aaltjes!


Voor alle foto’s klik hier

Aan de Ermerweg worden we al maandenlang getrakteerd op een akkerbouwveld vol oranje afrikaantje (Latijnse naam:Tagetes patula). Afrikaantjes gedijen goed bij veel zon en dat krijgen ze nog volop waardoor het veld nu onverminderd mooi bloeit. Op steeds meer plekken zien we op akkerbouwvelden afrikaantjes opduiken. De familie Mennik, eigenaar van de grond, vertelt ons van het hoe en waarom van deze afrikaantjes.

Eerst afrikaantjes, dan lelies

Het betreft hier afrikaantjes die de grond moeten ‘ontsmetten’ voor gebruik van de grond in het volgende seizoen. Dan staat op de grond van de familie Mennik de teelt van leliebollen gepland.
Akkerbouwgrond laten begroeien met afrikaantjes is een manier om de landbouwgrond gezond te maken, dit zonder gebruik van chemische stoffen.

Moeheid en aaltjes

Op hun akkerbouwveld groeiden voorheen aardappelen, een gewas dat (net als bijvoorbeeld lelies) erg gevoelig is voor zogenaamde aaltjes. Heb je enkele jaren achter elkaar dit soort gewassen op dezelfde plek staan dan kan ‘moeheid’ optreden wat betekent dat de grond vergeven is van aaltjes. Aaltjes zijn een soort heel kleine wormpjes die de wortels van de planten aantasten. Ze sluimeren als het ware in de grond, en worden weer actief als er planten in staan waar ze van houden.

Alternatief voor chemische bestrijding

Met de geplande teelt van leliebollen, een gewas waar de aaltjes ook liefhebber van zijn, moest wel iets gebeuren om de aaltjes uit te roeien. Afrikaantjes zijn een dankbaar alternatief voor chemische bestrijding wat vroeger werd gedaan. De wortels van de afrikaantjes bevatten een stofje dat de aaltjes wel actief maakt maar waar ze niet van houden met uiteindelijk de dood tot gevolg. Hiervoor is wel noodzakelijk dat de afrikaantjes drie maanden bloeien, wat ze dit seizoen ruimschoots hebben gehaald. Bij een kortere bloeitijd zou de stof waar aaltjes niet van houden niet goed zijn verspreid met de kans dat ze het overleefd zouden hebben.

Groenbemester

Na de bloei, die hopelijk nog weken voortduurt, wordt het akkerbouwveld omgeploegd, waarbij de afrikaantjes worden omgezet in een soort van groenbemester. De grond is zo op milieuvriendelijke wijze klaar gemaakt voor een succesvolle teelt van leliebollen het volgende seizoen! En – voor de bewoners en bezoekers van Emmen was het grandioos- zij hebben maandenlang kunnen genieten van het vrolijk gekleurde veld!

Kun je als hobbyboer ook afrikaantjes inzetten om je grond te schonen?

Zeker kan dat. Afrikaantjes zaai of plant je in de maand mei of juni, het liefst zo vroeg mogelijk. Daarna laat je de grond met rust. In de herfst of pas in het voorjaar spit je alles om en klaar is de grond voor het poten van je gewenste gewas. Let op want niet alle afrikaantjes lenen zich evengoed voor het schonen van de grond, vraag even advies bij je kweker welke soort het beste te nemen.