De voorzitter roert zijn pen; om niet te vergeten (6)

HOE WORD JE VOORZITTER ?

Niet zoals bijgaande cartoon kan suggereren. 

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van inwoners van Noordbarge en in de statuten is een en ander goed geregeld. Bestuursleden worden door de leden benoemd en wijzen uit hun midden een voorzitter aan. Het was nooit een probleem geweest en de Noordbargers hadden altijd een bestuur en voorzitter. Als bewoner van Noordbarge, die hier niet vandaan kwam, had ik geen bestuurlijke ambities in het dorp, Thea deed met enthousiasme mee met het Stoetbakken bij de verkoop van brood.

Aan het begin van deze eeuw was onze voorzitter Hans Jansma, die dat met verve deed, enthousiast en met nieuwe ideeën zoals het ontbijt voor inwoners. Maar voor hem kwam een tijd van willen aftreden en hij deed een oproep in de jaarvergadering voor een nieuwe voorzitter. In Noordbarge hoeft het niet te verbazen dat niemand zijn vinger opstak, zo zijn onze mores. De voorzitter was bereid om de functie dan nog maar een jaar te vervullen. Bijna iedereen tevreden.

Op de jaarvergadering, een jaar later in 2004, zei de voorzitter dat hij wilde aftreden en dat hij het afgelopen jaar bij iedereen in Noordbarge langs was geweest om te vragen zijn functie over te nemen. Teleurgesteld meldde de voorzitter dat hij niemand bereid had gevonden dit te doen. Hij deed een laatste dringende oproep aan de aanwezige leden, maar die hielden zich muisstil, een beweging van een oog of van je hand zou genoeg zijn geweest, net als bij een veiling, om voorzitter te worden. Het werd pauze en de voorzitter kon niet anders dan blijven. Iedereen aan de borrel en hapjes.

Ik vroeg aan Thea: ‘Is Hans bij ons aan de deur geweest en heeft hij naar mij gevraagd?’ ‘Nee,’ zei Thea. Dat was voor mij reden te concluderen dat de voorzitter de aanwezigen niet geheel volledig had geïnformeerd. In de pauze ging ik naar Jan Uneken, lid van het bestuur en zei dat de voorzitter niet bij mij was geweest, dat moet hij na de pauze maar corrigeren en dat hij mij mogelijk niet als zijn opvolger zag. Jan liep weg en even later kwam Hans. Ik zei: ‘Je wil mij blijkbaar niet.’ Zo moest ik het niet zien, maar hij was vooringenomen in zijn mening dat ik het om een of andere reden het nooit zou willen doen. ‘Misschien wel, maar overleg eerst maar met je bestuursleden, want als ik het doe wordt het niet altijd leuker.’

Het voltallige bestuur stond achter de bar drank in te schenken en hapjes uit te delen en ik zag Hans overleggen. Snel was hij bij mij en zei: ‘Ze willen!’ Dat wil ik dan wel uit hun eigen mond horen, dus ik maar een drankje halen. We waren er snel uit. Direct na de pauze kondigde de voorzitter aan dat hij toch iemand had gevonden om zijn functie over te nemen en stelde mij voor aan de leden. Applaus in de zaal. Ik heb Hans bedankt voor zijn inzet en de leiding van de vergadering na de pauze overgenomen en de avond afgesloten.  

Sindsdien is de functie van voorzitter wel vacant geweest, maar waren de omstandigheden van dien aard dat de voorzitter er nog steeds zit. Binnen twee jaar treed ik zeker af, de jaarvergadering 2022. We zoeken dan Noordbargers die mee willen doen, en die zijn er. En onderling wijzen ze maar een voorzitter aan, dat is niet mijn taak.

Onno te Nuyl

Noordbarge 15 januari 2021