De voorzitter roert zijn pen; om niet te vergeten (14)

DE KNIP EN PARKEREN SCHAPENVEENWEG

Het is de eerste week van januari 2016. Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge ontvangt een uitnodiging van de wethouder om zo spoedig mogelijk ten gemeentehuize te verschijnen.

Wij met een delegatie naar het gemeentehuis, waar ook de EOP Westenesch aanwezig was en worden ontvangen door de wethouder en een aantal ambtenaren.

De wethouder heet ons welkom en zegt: ‘De gemeenteraad, uit een voorgaande periode, heeft besloten dat de gemeente Emmen voor de nieuwe dierentuin op de Noordbargeres, nu Wildlands geheten, nog duizend extra parkeerplaatsen beschikbaar zal stellen.’ ‘Ik ben nu de wethouder die met parkeren is belast en moet dat uitvoeren en wel snel ook want over drie maanden gaat Wildlands open en dan moeten de parkeerplaatsen er zijn.’ De ambtenaar krijgt het woord en zegt: ‘wij hebben de volgende mogelijkheden onderzocht waar ruimte is voor duizend auto’s extra in Emmen en een van de mogelijkheden is de Schapenveenweg.’ De wethouder zegt: ‘jullie zijn de Erkende Overleg Partners, dus moeten wij met jullie overleggen.’ De vraag is: ‘Wat vinden jullie van dit idee?’ Ik dacht: idee of voldongen feit, wat hebben wij nog in te brengen? Het was even stil en ik zei: ‘Dat gaat de gemeente een hoop geld kosten.’ Ik wist uit mijn werkzame leven dat het aanleggen van een parkeerplaats zo 10.000 euro per plek kost.
De kosten werden afgedaan met: ‘dat zit allemaal in het budget voor Wildlands.’

Ik wist dat er wel 16 onderzoeken waren gedaan door verschillende adviesbureaus over het aantal te verwachten bezoekers bij de nieuwe attractie Wildlands. De vraag van onze kant was dus: zijn die extra duizend parkeerplaatsen wel echt nodig? De wethouder vond dit geen relevante vraag omdat de gemeenteraad dit had besloten. Vervolgens vroegen wij: Kan de huidige gemeenteraad met de huidige inzichten en stand van zaken dan geen ander besluit nemen? De wethouder antwoordde: ‘De gemeenteraad komt nooit terug op eerder genomen besluiten!’

Ik dacht: wat doe ik hier nog met mijn mede bestuursleden? Een voldongen feit, zijn wij ‘klapvee’? Maar dat kon ik niet zeggen. Wel hadden we aan het einde van het vorige jaar de knip in de Ermerweg geëvalueerd met een andere wethouder en met hem afspraken gemaakt over de verkeersdrukte op de Ermerweg en hoe dat te gaan aanpakken. Het volgende flitste door mijn gedachte en zei:
‘Wethouder is het u bekend dat wij als EOP afspraken hebben gemaakt over de Ermerweg en parkeren bij Wildlands met uw collega wethouder?’ De wethouder keek met een vragende blik naar zijn ambtenaren en die keken met lege ogen terug naar de wethouder. Ze wisten van niets. Ik zal het toelichten: Stel dat de parkeerplaats voor duizend auto’s is aangelegd en dat Wildlands open gaat en zo succesvol is dat er op enig moment in de loop van een dag duizend auto’s staan geparkeerd op de parking Schapenveenweg. Aan het einde van de dag gaan die duizend auto’s met hun inzittenden de parkeerplaats verlaten en waar gaan die dan naar toe? Wij hebben afspraken met uw collega wethouder dat al deze auto’s niet over de Ermerweg door Noordbarge gaan!

De wethouder reageerde als door een wesp gestoken en zei: ‘ik ben wethouder van Parkeren en als auto’s rijden dan is het ‘verkeer’ en daar gaat de collega wethouder over.’ ‘U denkt toch niet dat wij tijd hebben om met twee wethouders met u te gaan overleggen.’

Mijn, en onze reactie was: ‘Wethouder dan zijn wij uitgepraat met elkaar, bedankt voor de koffie, wij gaan, succes met uw parkeerplaatsen.’

Wordt vervolgd, om niet te vergeten.

Onno te Nuyl
Noordbarge, 15 september 2021