De voorzitter roert zijn pen; om niet te vergeten (1)

Dit is de naam van de rubriek die halverwege de maand zal verschijnen, geschreven door PBNB-voorzitter Onno te Nuyl. De aanleiding was een overleg met een andere EOP waar zaken aan de orde kwamen die voor hen nieuw waren, maar die onze EOP, Plaatselijk Belang Noordbarge, al eens had meegemaakt. Het langst zittende bestuurslid van PBNB is onze voorzitter Te Nuyl. Vandaar dat we hem hebben gevraagd eens terug te blikken en vast te leggen wat niet vergeten mag worden.

Deel 1: Noordbarge en zijn bewoners

In 2019 verscheen het standaardwerk over Noordbarge en de ‘verhalen van zien bewoners’. Een prachtig boek en heel informatief, leuk om ter hand te nemen en te lezen. Die bewoners organiseerden hun eigen wereld, de eigen samenleving. Een belangrijke vorm was de Boermarke van Noord- en Zuidbarge. Die Boermarke was er eerder dan de gemeente Emmen en de Boermarke bestaat nog steeds.

Al het grondgebied ten zuiden van de markesteen, die nog steeds bij de oude begraafplaats in Emmen staat, meer dan 15.000 bunder, was in eigendom en beheer van de Boermarke. Zo groot was Noordbarge toen. De rolverdeling in de samenleving is veranderd: meer invloed voor de gemeente Emmen en afnemende invloed van het bestuur van de Boermarke. 

Het hele gebied is ook veranderd, denk aan de ontginning van het enorme veengebied ten zuiden van Emmen, de toenmalige Noordbargers hadden daar geen interesse in. Het veengebied werd voor weinig verkocht aan ontginningsmaatschappijen uit het Westen en nieuwe dorpen ontstonden. Noordbarge werd alsmaar kleiner en een dorp in de gemeente Emmen, maar er zijn grenzen.

Fragment Topografische Militaire Kaart ‘Beilen’ (verkend in 1851-1852, getekend in 1860)

In deel 2 komt het vervolg over de grenzen van Noordbarge en de organisaties van de Noordbargers.

2 gedachten over “De voorzitter roert zijn pen; om niet te vergeten (1)”

  1. Laat de geschiedenis en meer van dit soort zaken over aan de Historische Commissie . Henk Jeurink is hiervoor de aangewezen persoon in de redactie van de website. Ik snap dan ook niet waar te Nuyl ze’n neus weer insteekt

    Jan de Vin

  2. Dag Jan de Vin,
    Bedankt voor je bericht. De redactie heeft aan voorzitter Te Nuyl gevraagd zijn gedachten over (EOP)Noordbarge op papier te zetten. De voltallige redactie was op de hoogte van dit verzoek. Ook heeft de hele redactie de tekst voor publicatie gelezen en geaccordeerd.
    Klaas van der Meulen

Reacties zijn gesloten.