De Boerhoorn – straat in beeld

Boeren die vroeger via hoorngeschal werden opgeroepen tot gemeenschappelijke klussen of feestgedruis, heel wat anders dan nu straatgenoten via whatsapp of mail uitnodigen voor een kerstdiner, samen verticuteren of racefietsen. Maar het appelleren aan gemeenschapszin is gelijk gebleven. 

Een wandeling is hier pas echt een rondje, gezien de vorm van de straat. Het lijkt op wat men in Amerika een ‘one-gate community’ noemt, een miniwijkje met slechts één toegangsweg. Maar er zijn nog een paar ontsnappingsroutes, namelijk voetpaden richting de Bargeres, tussen nummers 12 en 14 en tussen 16 en 18.

Bij de aanleg van Noordbarges nieuwste straat in 1980 – 1983 werd even geopperd de straat bij de Bargeres te voegen. Dat zou gezien de ligging niet onlogisch zijn geweest, maar de ontsluitingsweg op de Huizingsbrinkweg maakt De Boerhoorn onderdeel van Noordbarge. Sommige heggen zijn in de loop van de jaren zo uitgegroeid dat elkaar passerende wandelaars moeite moeten doen de regels van de anderhalvemetermaatschappij in acht te nemen. 

Bijziende postbodes wordt het soms gemakkelijk gemaakt met uitvergrote huisnummers en op sommige straatgedeelten is geprobeerd oud bij nieuw te brengen: daar zie je veldkeien broederlijk gestraat naast gewone straatklinkers. Tuinen zijn her en der achterlangs met elkaar verbonden zodat buren elkaar bij ziekte kunnen bijstaan met pannetjes soep, potten muntthee, steunkousen en massagehandleidingen. Een vast voorjaarsritueel is het gezamenlijk huren van verticuteermachines die het mos in grasperken te lijf gaan als eksters mezenjongen.

Door de straat lopend hoor je door openstaande ramen amper oorverdovende rap- of housemuziek, maar wel eens een flard Bach, snerpende Rolling Stones-gitaren of sonore stemmen van Kinderen voor Kinderen. De meeste bewoners behoren tot de categorie senioren; pubers en hangjongeren zijn hier zeldzaam en bezienswaardig als boermarkeleden bij een paaldanssessie. Hoewel, . . . de laatste maanden is een kentering te zien. Van de negentien huizen gingen de laatste periode maar liefst vijf over in de handen van nieuwe bewoners.