De berm langs de Ermerweg

Het mantra van Emmens burgemeester Eric van Oosterhout is ‘respect, maatwerk en vertrouwen’. Daarnaast wil de gemeente ‘democratie dichterbij’ brengen. Bij deze twee slogans spelen bij EOP’s een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Een voorbeeld. In de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge stelt een Noordbarger een vraag over de berm van de Ermerweg, nabij de brug. Die berm is bij bouwwerkzaamheden gebruikt als invoegstrook en dat zorgt voor gevaarlijke verkeersmanoeuvres. Daarnaast is een verreden berm, inmiddels zo hard als steen, bepaald geen aangenaam gezicht.

De kwestie komt op het bord van PBNB

De reactie van het bestuur van PBNB is in eerste instantie wat afhoudend. Men gaat uit van het principe dat iedereen de mogelijkheid heeft contact op te nemen met de gemeente en een klacht in te dienen. Mocht herhaaldelijk contact met de gemeente niet tot acties leiden, dan komt de kwestie op het bord van PBNB. Dit antwoord is niet voor alle aanwezigen geheel bevredigend, voor de vraagsteller wel het minst, maar gezien de volle agenda wordt er niet heel lang bij stilgestaan.

Nieuwe inzichten

Ruim een maand later is er een PBNB-bestuursvergadering. In deze bestuursvergadering worden zaken van de jaarvergadering besproken, tegen het licht gehouden en gewogen. Een maand extra tijd om over zaken na te denken is altijd goed. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten. Kwamen de begrippen respect, maatwerk, vertrouwen voldoende tot hun recht? Na de bestuursvergadering neemt PBNB contact op met de gemeente. Binnen een week is de kwestie opgelost. Er is een serie (joekels van) veldkeien neergelegd die het sluipverkeer voorkomen.

Reacties van aanwonenden

De reactie van enkele aanwonenden: Henk Zwols (Ermerweg 87): “Het past natuurlijk in het geheel niet. Er zou een heg moeten staan. Maar omdat de weg nog eens wordt aangepakt, kan ik er wel mee leven.” Geert Boels (Ermerweg 92): “Wij vinden dit een prima oplossing, dat hebben we ook aan de gemeente gemeld.” Janny de Groote (Ermerweg 89): “We hebben geen bezwaar tegen deze oplossing. Het was een gevaarlijke situatie en we vonden het terecht dat overbuurman Boels er vragen over heeft gesteld. Een heg was nog mooier geweest, maar zo is het voorlopig ook goed.”