Cultuurhistorie: Van Slienermao tot Delftlanden

– p e r s b e r i c h t –

Op donderdag 10 oktober 2019 kunt u bij de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe (HVZOD) voor een gezellige en informatieve lezing terecht. Er wordt gefocust op de cultuurhistorie van een deel van de beeklanden van de Sleenerstroom. Dit keer komt het grondgebied en de omgeving van de in aanbouw genomen woonwijk Delftlanden in beeld. Over deze bijeenkomst is overleg gepleegd met enkele erkende overlegpartners, een historische werkgroep, een historische commissie uit de dorpen/wijken Noord- en Zuidbarge, Westenesch, Bargeres, Rietlanden en Delftlanden. Ook de eeuwenoude Boermarken van Noord- en Zuidbarge, Emmen/Westenesch en Sleen zijn er bij betrokken. Het ligt in de bedoeling dat zij hun leden/belangstellenden op de hoogte stellen van deze gebeurtenis. De bijeenkomst vindt plaats in de Baptistenkerk “De Bron” aan de Hesselterbrink 2 (7812 EA) in Bargeres en duurt van 19.30-22.30 uur. De toegang is gratis en voor koffie wordt gezorgd.

PROGRAMMA
19.45 -20.45 uur
Inleiding door Iris Koppert uit Gorredijk over ‘Hooicultuur vanaf de vroege Middeleeuwen tot de tijd van de ruilverkavelingen’ Iris is op dit onderwerp afgestudeerd in 2017 bij professor Theo Spek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

21.15-21.40 uur
Veldnamen en waterafvoer in en door de huidige Delftlanden door Jan Hadders (lid van de Historische Werkgroep Zuidbarge) uit het gelijknamige dorp.

21.40-22.05 uur
Boeren in het ruilverkavelingsgebied Sleenerstroom (Zandzoom) door Inus Haasken uit Zuidbarge/Diphoorn. (ooit zelf boer aan de Zandzoom)

22.05-22.30 uur
Oprichting stadsboerderij in het eeuwenoud hooilandschap door Rick en Gert Jan Nijhoff uit Noordbarge

Als bestuur van HVZOD zijn we er trots op dat we er in geslaagd zijn om rond dit omvangrijke thema zoveel interessante inleiders aan te kunnen trekken. Vanzelfsprekend is er in het programma voldoende tijd ingeruimd voor discussie en het stellen van vragen. In de Baptistenkerk is plek genoeg. De opkomst kan ons niet groot genoeg zijn op donderdag 10 oktober 2019.

HV Zuidoost-Drenthe

secretaris: Henk Jeurink
Laan van het Kwekebos 229
7823 KE Emmen
0591 626728
secretaris@hvzod.org