Carbid schieten in Noordbarge

Dit jaar zou het carbidschieten niet, of hoogstens met twee man, doorgaan lazen we in de krant. Toch was er weer een rechtszaak in Groningen, aangespannen door Noordbarger Jan de Vries, iets wat we in vorige jaren ook vaak zagen gebeuren.

Het Dagblad van het Noorden publiceerde twee artikelen over het onderwerp carbidschieten in Noordbarge, beide geschreven door rechtbankverslaggever Rob Zijlstra. Op 31 december luidde de kop boven het artikel ‘Emmen moet kijken naar andere plek carbidschieten’ en op 2 januari ‘Bewoner Noordbarge krijgt gelijk over carbidschieten’. 

De toon van de artikelen verschilt aanmerkelijk met die van artikelen die het DvhN in het verleden publiceerde, vaak geschreven door Gert Meijer. Emmenaar Meijer schilderde vanachter zijn bureau in Emmen de inmiddels bekend geworden heer Jan de Vries steeds af als ‘de boze buurman’ die klagen tot kunst heeft verheven. Zijlstra is in de rechtbank aanwezig en schrijft met meer distantie. 

Zijlstra geeft aan dat De Vries niet tegen carbidschieten is maar tegen de locatie waar het plaatsvindt. De gemeente heeft ‘geen belangenafweging’ gemaakt en de vertegenwoordiger van de gemeente kan geen antwoord geven op bijna alle vragen van de rechter. Zijlstra gaat verder: ‘verleende ontheffingen zijn niet zorgvuldig tot stand gekomen’ en De Vries’ verzoek op te treden tegen mogelijke overlast ‘is daarmee terecht.’ Vrij vertaald: ‘de gemeente deed maar wat.’ Volgens Zijlstra krijgt De Vries keer op keer de rechtbank aan zijn zijde. 

*  *  *

We bellen even met de betrokkenen. Eerst Daniël Latour van de carbidgroep:

Ben jij/is de carbidgroep bij rechtbank geweest? Hoe ging het? 

Daniël Latour: Nee, daar zijn we niet geweest.

Mij valt op dat nu artikelen van Rob Zijlstra in DvhN anders van toon zijn dan voorheen, hoe zie jij/zien jullie dat? 

Daniël Latour: Nee, ik heb ze wel gelezen, maar dat is me niet opgevallen. Het is voor de krant een stukje sensatie. Volgens mij heeft de rechter gezegd dat de gemeente met De Vries in gesprek moet komen over een alternatieve locatie. 

Wat vindt carbidgroep van de uitspraak? 

Daniël Latour: Er is geen alternatieve locatie, of je komt te dicht bij Wildlands uit, of je komt te dicht bij de stadsboerderij uit. De toegestane afstand tot de locatie die we nu hebben, die klopt gewoon, dus theoretisch hoeven wij geen alternatieve locatie te hebben. 

Hoe vind je dat de gemeente hierin heeft geopereerd?

Daniël Latour: Ik denk dat de gemeente hier minder tijd aan heeft besteed dan De Vries, die al zijn tijd besteedt aan het zoeken naar mazen in de wet. De gemeente heeft wel belangrijker dingen te doen dan zich met de Vries bezig te houden. Hoe de ambtenaar het in de rechtbank heeft gedaan weet ik niet, ik was er niet bij, daar kan ik niks over zeggen. 

Wat zijn nu de volgende stappen en hoe nu verder in dec 2021? 

Daniël Latour: Ik hoop dat corona dan voorbij is en dat wij een groots feest kunnen gaan organiseren op de plaats waar we het tot nu toe organiseerden. We hadden al aangegeven het dit jaar vanwege corona over te slaan.

We hebben dezelfde vragen voorgelegd aan Jan de Vries

Bent u bij rechtbank geweest? Hoe ging het?
Jan de Vries: Alleen ik was beschikbaar vanuit de belangengroep. Het ging zoals verwacht. De rechter moest zich een oordeel vormen over ontheffingen voor geluidsoverlast bij het carbidschieten. 

Mij valt op dat nu artikelen van Rob Zijlstra in DvhN anders van toon zijn dan voorheen, hoe ziet u dat?
Jan de Vries: Rob Zijlstra blijkt een echte, zeer goede en bekwame onderzoeksjournalist te zijn, objectief en geïnteresseerd in feiten en past duidelijk hoor en wederhoor toe. Gert Meijer was een journalist die alleen uit was op sensatie en desnoods feiten verdraaide. Het verschil in de toon tussen Rob Zijlstra en het andere journaille is dat de anderen zich alleen voeden met informatie vanuit het gemeentehuis of met informatie van te Nuyl die namens Plaatselijk Belang Noordbarge spreekt.

Wat vindt u van de uitspraak?
Jan de Vries: Die spreekt voor zich. De rechter stelde heel terecht dat het gemeentelijke carbidbeleid er op is gericht om (verboden)overlast toe te staan. Hij dreigde met een voorziening als er geen andere carbidlocaties zouden kunnen worden gevonden door de gemeente in overleg met mij. Dit leek me heel redelijk van de rechter, hij had ook de botte bijl kunnen gebruiken en direct het carbidschieten in Noordbarge en Zwartemeer kunnen verbieden. Rob Zijlstra verwoordt dit als enige juist. Hij was ook de enige die aanwezig was bij de zitting.

Hoe vindt u dat de gemeente hierin heeft geopereerd?
Jan de Vries: Op het gemeentehuis is vooral één persoon bezig om onze belangen te blokkeren vanuit een eigen belang. Vorig jaar kregen we ook gelijk van de voorzieningenrechter maar de gemeente kreeg nog de gelegenheid om een besluit te nemen op ons handhavingsverzoek en dat werd een ontheffing zonder een geluidslimiet. Ik begreep dat de gemeente een locatie had voorgesteld, bijna in Erm. Dat had ik ook geweigerd. Ik had namens de belangengroep voor het carbidteam wel een aantal andere locaties op het oog aan de rand van Noordbarge maar dat was dus niet meer nodig. In Zwartemeer bleek een verplaatsing geen enkel probleem. Binnen een paar minuten was dat geregeld en men gaf aan ook volgend jaar wel mee te willen werken.

Wat zijn nu de volgende stappen en hoe nu verder in dec 2021?
Jan De Vries: De enige goede oplossing voor alle partijen en inwoners van Noordbarge zou zijn dat het carbidschieten in Noordbarge wordt verplaatst naar een plek aan de rand van de woonbebouwing. Hier midden in Noordbarge lijkt me niet langer houdbaar nu het verzet van de gemeente zeer ernstige sporen van verval gaat vertonen. 

De schriftelijk aangeleverde antwoorden van De Vries zijn behoorlijk ingekort. De volledige tekst staat op https://www.artikel238.nl.