School Terra verkocht

Beste inwoners van Noordbarge,

Terra heeft de school aan de Noorderbargerstraat 75 in Emmen verkocht aan projectontwikkelaar Bemog Projektontwikkeling B.V uit Zwolle in samenwerking met Peter van Dijk Projects & Investments B.V. uit Emmen. 

Nadat het jarenlang de basis was voor het groene onderwijs aan vele mbo-studenten zijn de plannen nu om er een woonbestemming aan te geven. 

Bemog en Van Dijk gaan starten met de herontwikkeling van het gebied. De werkwijze van beide ontwikkelaars is erop gericht om de omgeving en haar mensen bij het project te betrekken. Zij zullen u regelmatig informatie verstrekken over de planvorming en ontwikkeling van het project. Binnen afzienbare tijd wordt u als direct omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen plannen. In verband met de Corona perikelen wordt onderzocht hoe hier invulling aan te geven. Nadere info hierover volgt.

De leerlingen en studenten van Terra krijgen vanaf de start van het komende schooljaar les in het  nieuwe gebouw aan de Huizingsbrinkweg. Een school, die voldoet aan de nieuwe onderwijskundige eisen en die door het ontwerp en de materiaalkeuze opgaat in de omgeving, het mooie Noordbarge. 

Met vriendelijke groet,
Erna Daling,
regiodirecteur Terra

In een telefonisch gesprek met Rens Meinen van de aankopende partij Bemog uit Zwolle hebben we nog wat aanvullende vragen gesteld, onder andere over de vraag of aanwonenden nog in de gelegenheid worden gesteld om eventueel een snipper grond aan te kopen om zo hun achtertuinen te vergroten. Dhr. Meinen: “Binnenkort gaan we gesprekken aan met betrokkenen die grenzen aan het door ons gekochte terrein. Wij staan open voor dit soort wensen en we zullen in redelijkheid en billijkheid omgaan met wensen op dit gebied. Over een vierkantemeterprijs hebben we het nog niet gehad. Wij van Bemog in Zwolle houden ons bezig met projectontwikkeling in de woningbouw. Vanuit ons netwerk zijn we door Peter Van Dijk meegevraagd bij deze aankoop. Peter van Dijk houdt zich minder bezig met projecten in de particuliere woningbouw, dat heeft alles te maken met elk zijn expertise. Nee, over het bedrag dat wij hebben betaald voor deze grond van het AOC Terra doen we geen uitspraken, dat beschouwen we als vertrouwelijke informatie.”