Brand en vandalisme in de kas

Op zaterdagavond 11 mei is er brandgesticht en zijn vernielingen aangericht in de kas op het terrein van AOC Terra. De kas is nog het enige dat rest van het schoolgebouw dat hier tot enkele weken geleden stond. We spreken met afdelingsdirecteur Henk Reuvers.

“Zondagmorgen hoorde ik van de brand en ik ben gelijk gaan kijken. Er stond een vuurkorf in de kas waarin een fik is gestookt met oud pallethout. Waarschijnlijk zijn ze, we denken aan jongeren die wat wilden chillen, verrast door de rookontwikkeling. Enkele kunststof dakplaten zijn beschadigd, er is glasschade en er is van alles vernield, zoals planten, bloembakken en gereedschappen. De brandweer heeft de schade kunnen beperken. Hoe en wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Ons is nog niets bekend over daders. De kas is nog in gebruik tot april 2020 en wordt gebruikt voor het kweken van planten en voor tuintjes van eersteklassers.”

Vleermuiskasten en vleermuizennet

We lopen over het terrein en zien naast grote hopen zand en gebroken puin een enorm net hangen. Het net is gespannen over de breedte van het bouwterrein. Reuvers: “Voordat we konden beginnen met de sloop moest er eerst worden onderzocht hoe we moesten omgaan met de aanwezige vleermuizen. In overleg met de provincie zijn er vleermuiskasten geplaatst. Het gespannen net moet ervoor zorgen dat de vleermuizen de goede vliegroute naar die kasten nemen.”

Archeologische vondsten

Op maandagmorgen 13 mei wordt er niet gewerkt. Henk Reuvers: “Voordat er gebouwd kan worden moest er eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Er zijn proefsleuven gegraven en op basis van wat daarin wordt gevonden wordt besloten of kan worden doorgegaan. We hebben inmiddels gehoord dat er interessante dingen zijn aangetroffen. Ook is duidelijk geworden, bijvoorbeeld op basis van specifieke zandverkleuringen, dat er menselijke bedrijvigheid was in de middeleeuwen. Mochten de vondsten heel interessant zijn, dan volgt nader onderzoek. Zo niet dan is het een kwestie van zand erover.”

Start nieuwbouw in juni

“De sloop en de bouwvoorbereidingen zitten op schema,” vertelt Henk Reuvers. “We willen een duurzame school zijn en in overleg met bouwbedrijf Brands hebben we zoveel mogelijk sloopmateriaal kunnen hergebruiken. Bijna alle puin is hier gebroken en kan worden gebruikt als funderingsmateriaal. We zijn ons ervan bewust dat de sloop overlast heeft gegeven. Directe buren hebben een aantal weken veel last gehad van stof en lawaai. We doen ons best omwonenden goed voor te lichten over de stappen die worden genomen. De oplossing met de vleermuiskasten is ook een voorbeeld van onze duurzaamheidswens. De verhuizing van de leerlingen, de MBO’ers naar de Nieuw-Amsterdamsestraat en de VMBO’ers naar de Noordbargerstraat is ook goed verlopen. Tot nu zijn we heel tevreden.”