Bomenkap Noordbargerbos vervolg

De kapwerkzaamheden met de bosbouwmachine zijn afgerond. Het gekapte hout wacht op afvoer naar de spaanplaatindustrie, wat rest is een kaal bosperceel met hier en daar een min of meer dode loofboom. 

Navraag bij de gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden.

De gemeente gaat komend najaar of begin volgend voorjaar ca 1500 boompjes herplanten in het Noordbargerbos. Er komen verschillende soorten bomen zoals: iep, linde, veldesdoorn, haagbeuk, kers, sleedoorn, en hazelaar.

Het zullen wel kleine boompjes zijn maar ook de gekapte fijnsparren zijn klein geplant. Ze zijn destijds ontkomen aan hun lot om als kerstboom te worden gekapt. 

Met een diverse aanplant zal de kwaliteit van het bos toenemen en wordt het minder gevoelig voor een aantasting door ziektes en insecten.