Bezwaren tegen verkeerssituatie aan de Stroetweg

Marcel Kuizenga en Jacob Habing spreken namens een groep buurtbewoners, ongeveer driekwart van de Stroetweg en drie adressen van de Ermerweg. Men maakt bezwaar tegen de verkeerssituatie rondom de vrije School aan de Stroetweg. De vrees is dat met de uitbreiding de verkeersstroom zal toenemen en er te weinig parkeergelegenheid zal zijn. Nog een ergernis: soms worden ouders aangesproken op hun rijgedrag en dat levert weleens vervelende reacties op. Ook een storend element is de gebrekkige communicatie met de school, de gemeente en plaatselijk belang over de ontwikkelingen. Daarnaast is er nog een bezwaar van een Huizingsbrinkwegbewoner. 

Het opvallende is dat men eigenlijk dezelfde belangen heeft als de school: een vlotte verkeersstroom en handhaving van de dertig kilometer en voldoende parkeerplaatsen. De flessenhals zit volgens Habing en Kuizenga bij de gemeente. Bij de vergunningaanvraag die in de krant was gepubliceerd wist men pas officieel van de uitbreidingsplannen van de school. Zowel de school als de gemeente hebben de bewoners voorafgaand aan de vergunningverlening niet geïnformeerd. Er werd direct een werkgroep geformeerd.

In 2012, bij de oplevering van de school, is de bewoners toegezegd dat het een kleine school van circa 60 leerlingen zou blijven. Deze belofte werd helaas niet op papier vastgelegd. In de beginjaren was er een goed overleg met de school. Sinds 2016 groeit de school als kool en het lijkt alsof vanaf 2016 de communicatie tussen de school en de bewoners is gestopt. De leerlingen komen van heinde en verre. De gemiddelde afstand van huis naar school is bij deze vorm van Openbaar Bijzonder onderwijs 5 km, waar dat bij gewone basisscholen 1,9 km is. Dat verklaart de bijzondere verkeerssituatie.

Na het bezwaar van de werkgroep kwam er een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente, de school, de bouwbegeleider en de buurt. De insteek was om er samen uit te komen. De werkgroep had daartoe een plan B opgesteld: o.a. eenrichtingsverkeer aan de Stroetweg, een Kiss & Ride aan de Siebrandsweg en een alternatief: een soort zwaaikom aan de Siebrandweg. Later in het gesprek komen ook nog parkeermogelijkheden aan de Laadweg en bij de Fabriek voorbij. De gemeente stelde hier niets tegenover en ook werden de bewoners op dat moment niet gesteund door de school. De afspraak in dit overleg was dat als de gemeente de bewoners niet tegemoet zou komen dan handhaven de bewoners hun ingestelde bezwaar en beroep. Dit laatste vond plaats. Overigens is de steun van de school er nu wel.

Jacob Habing is vervolgens bij de Commissie Advies voor Bezwaarschriften geweest om hun standpunt toe te lichten. Het CAB ging nog niet in op de aangedragen alternatieven. Ook is Plaatselijk Belang uitvoerig geïnformeerd over de problematiek rondom de vrije school, mede in relatie tot de herinrichting van de Ermerweg. Het plaatselijk belang ondersteunde de bewoners niet, is een breed gedragen gevoel van de werkgroepleden. Over een week of vijf verwacht met de uitspraak van de CAB.