Bestuurslid gezocht

Bestuurslid gezocht

Omdat een van onze bestuursleden gaat verhuizen is er ruimte voor een nieuw bestuurslid van Plaatselijk Belang Noordbarge. Het bestuur bestaat uit negen leden en dat willen we graag zo houden.

Het bestuur heeft drie belangrijke taken: 

  • het organiseren van activiteiten voor de bewoners van Noordbarge, voor de gezelligheid en voor het versterken van het onderling contact, zoals: het neuties schiet’n op Tweede Paasdag, een fiets- en een motortoertocht, een kinder Sinterklaasfeest en een Kerst bloemschikavond, carbidschieten op Oudjaar, en een nieuwjaarsreceptie; 
  • het ontwikkelen van zaken die de leefbaarheid in Noordbarge vergroten, zoals de plaatsing van speeltoestellen, het in stand houden van een website met dorpsnieuws, en een Oud Papier actie;
  • fungeren als Erkend Overleg Partner van de Gemeente Emmen, om zaken te overleggen die alle inwoners van Noordbarge aangaan. Zo is er bijvoorbeeld overleg met de gemeente over de plannen voor het terrein waar het Terra college afgebroken gaat worden.

En naast bovenstaande activiteiten is er altijd ruimte voor nieuwe initiatieven.

Zie je het zitten om met ons in het bestuur mee te draaien en mee te werken aan genoemde of nieuwe activiteiten, dan kun je contact opnemen met een van de bestuursleden. Je vindt de namen op deze website, bij “Bestuur PBNB”. Je kunt ook de secretaris, Sikko Boelema, mailen of bellen, via het aangegeven telefoonnummer of mailadres.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge.