Bestrijding eikenprocessierups

Bericht van de Gemeente Emmen

Beste Erkende Overlegpartners,  

Vorig jaar heeft de eikenprocessierups toch voor veel overlast gezorgd, ondanks extra maatregelen. Wij verwachten dat de overlast ook dit jaar tussen mei en juli weer groot wordt, vanwege de groei van het aantal rupsen. Daarom gaan wij de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar anders aanpakken. Het is onmogelijk om alle eikenprocessierupsen te bestrijden. Toch willen we dit jaar proberen de uitbreiding van de rups een halt toe roepen. We stellen voor dit jaar € 50.000,- extra beschikbaar, zodat we meer bomen in gebieden met een hoog risico preventief kunnen bespuiten. Daarnaast blijven we ook zoveel mogelijk de nesten ruimen en willen we de biodiversiteit vergroten om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken.

Planning
Om de kosten en de overlast beheersbaar te houden, spuiten we van april tot begin mei ruim 7.000 bomen preventief op plekken met een hoog risico (in 2020 hebben we 1.000 bomen bespoten). Denk hierbij aan drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Deze gebieden krijgen voorrang en vallen niet onder Wet Natuurbescherming. Bepaalde plekken zijn namelijk aangewezen als beschermde leefomgeving, omdat er vlinders of roeken zijn. Op die plekken spuiten we dan ook niet. In totaal hebben we dan 12% van alle eikenbomen in de gemeente bespoten. Door meer preventief te spuiten, kunnen we in de periode juni tot half augustus veel nesten ruimen op andere belangrijke plekken. Waar we precies gaan spuiten, kan iedereen binnenkort zien op een kaart. Deze kaart plaatsen we op onze website. Het spuiten kan zowel ’s nachts als overdag gebeuren.

Vanaf 22 april a.s. start de aannemer met bespuiten van ruim 7000 eikenbomen, om te voorkomen dat de eikenprocessierups daar nesten maakt. We doen dat vooral bij drukke winkelcentra, scholen / kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Als de aannemer de bomen bespuit, is het verstandig om voldoende afstand te houden. 
Mogelijk horen inwoners van uw wijk/dorp de tractor rijden. Op onze website hebben we een kaart gepubliceerd met een overzicht van alle plaatsen waar we bespuiten. 
Vanaf juni beginnen we met het ruimen/wegzuigen van nesten. 
Na juli ontpopt de rups tot vlinder en vermindert de overlast. Om die redenen stoppen de aannemers dan met het weghalen van nesten. Inwoners worden hierover geïnformeerd door berichten in InEmmen, op onze social media kanalen en via onze website. 

Aantrekken natuurlijk vijanden
De beste oplossing om de eikenprocessierups te bestrijden is om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, wil de gemeente de biodiversiteit vergroten door op allerlei plekken kruidige bloemen en planten te zaaien. Deze oplossing heeft niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar. Hiervoor is extra geld nodig. Later dit jaar wordt hierover een besluit genomen. Daarnaast maait de gemeente op plekken minder of in meerdere fasen. Ook inwoners kunnen helpen door hun tuinen mooi te maken met kruidige bloemen en besdragende struiken

Melding maken van nest
Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen via onze website (gemeente.emmen.nl/rups). De gemeente verwijdert geen nesten op eigen terrein. Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein adviseren wij  inwoners zelf een bedrijf inschakelen.

Andere vragen
Heeft u vragen door het bovenstaande bericht? Stel deze dan per mail aan secretariaateop@emmen.nl