Stoetbakken 2019

Start datum: 14 juni 2019

Eind datum: 15 juni 2019

Tijd: 1000-2200

Locatie: brink - noordbarge

Agenda

Lichtlabyrint Noordbarge

Datum: 30 december 2018

Tijd: 19.00 - 21.00

Locatie: Stiltetuin de Stroetenhof

Agenda

Lichtlabyrint Noordbarge

Op een sfeervol verlichte stiltetuin kan men dit jaar weer het lichtlabyrint lopen, welke bestaat uit 365 lichtjes, voor elke dag één.
Een mooie manier om niet alleen terug te blikken op het afgelopen jaar, maar ook om het nieuwe jaar tegemoet te treden.

inloopavond Emmen-West

Datum: 22 november 2018

Tijd: 16.00-20.00 u

Locatie: Steakhouse Route N34, Oosterlangen 2,7843 PJ Erm.

Agenda

klik hier voor de volledig uitnodiging

Op donderdag 22 november houdt de provincie Drenthe een inloopbijeenkomst over de aanleg van het nieuwe knooppunt bij Emmen-West. Aanleiding is de start van de planologische procedure, waarbij het bestemmingsplan ter inzage komt te liggen bij de gemeente Emmen. Wij nodigen u graag uit om binnen te lopen tussen 16.00 tot 20.00 uur in Steakhouse Route N34, Oosterlangen 2,7843 PJ Erm.ter inzage

Zoals u waarschijnlijk bekend is, wordt de aansluiting van de provinciale wegen N391 en N34 bij Emmen-West omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. De uitvoering van het project gaat naar verwachting na de zomer 2019 van start. Het bestemmingsplan Emmen-West komt in december 2018 of januari2019 ter inzage te liggen bij de gemeente Emmen. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken een zienswijze indienen. Op gemeente.emmen.nl en in de huis-aan-huisbladen kunt u lezen wanneer de ter inzagelegging precies begint.

Jaarvergadering PBNB

Datum: 16 november 2018

Tijd: v.a. 19.30

Locatie: Terra aan de Huizingsbrinkweg 9

Agenda

U wordt van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge

Op vrijdag 16 november 2018
Aanvang 19.30 uur
In het Terra aan de Huizingsbrinkweg 9

KLIK HIER VOOR HET JAARVERSLAG PBNB 2017-2018

Agenda:

 • Opening door de voorzitter;
 • Verslag jaarvergadering 17 november 2017: zie website www.noordbarge.info;
 • Jaarverslag 2017-2018: zie website www.noordbarge.info;
 • Resultaten 2017-2018: wordt uitgedeeld;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Decharge penningmeester en bestuur;
 • Benoemen kascommissie;
 • Bestuurssamenstelling: geen mutaties;
 • Pauze;
 • Presentatie door AOC Terra: Nieuwbouw school;
 • Presentatie project JA, Jong Actief: twee speelterreintjes in Noordbarge;
 • Gelegenheid tot het krijgen van nadere informatie;
 • Plenaire afsluiting;
 • Sluiting om ongeveer 22.30 uur.

Voor de presentaties zijn na de pauze (ca 20.30 uur) uitgenodigd de aanwonenden in Bargeres.

Nieuwjaarsvisite Plaatselijk Belang Noordbarge
Zondagmiddag 6 januari 2019
Bij Restaurant Ten Cate van 15.00 tot 17.00 uur

Gezelligheidsagenda: Zie de gele brief
Zaterdag 24 november: Sinterklaasfeest (Terra Huizingsbrinkweg) 15.00 uur
Vrijdag 14 december: workshop kerststukjes maken (Terra Huizingsbrinkweg) 19.30 uur