Workshop kerststukje maken

Datum: 6 december 2023
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: Stadsboerderij 't Nije Hoff
Activiteiten | Agenda

Datum:​​​ Woensdag 6 December 2023
Tijd:​​​ 19.30
Waar: ​​​Stadsboerderij ‘t Nije Hoff
Opgave voor: ​​22 november 2023 & vol=vol
Eigen bijdrage:​​ €20,-
Opgeven via: ​​gezelligheidnoordbarge@gmail.com

De eigen bijdrage mag overgemaakt worden op:
NL85ABNA0502842180 t.n.v. Plaatselijk Belang Noordbarge.
Graag activiteit vermelden bij de betaling!
Alle activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Noordbarge

Bij onze activiteiten worden foto’s gemaakt voor onze website. Als u meedoet gaan we er van uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft.