Jaarvergadering PBNB

Datum: 16 november 2018

Tijd: v.a. 19.30

Locatie: Terra aan de Huizingsbrinkweg 9

Agenda

U wordt van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge

Op vrijdag 16 november 2018
Aanvang 19.30 uur
In het Terra aan de Huizingsbrinkweg 9

KLIK HIER VOOR HET JAARVERSLAG PBNB 2017-2018

Agenda:

 • Opening door de voorzitter;
 • Verslag jaarvergadering 17 november 2017: zie website www.noordbarge.info;
 • Jaarverslag 2017-2018: zie website www.noordbarge.info;
 • Resultaten 2017-2018: wordt uitgedeeld;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Decharge penningmeester en bestuur;
 • Benoemen kascommissie;
 • Bestuurssamenstelling: geen mutaties;
 • Pauze;
 • Presentatie door AOC Terra: Nieuwbouw school;
 • Presentatie project JA, Jong Actief: twee speelterreintjes in Noordbarge;
 • Gelegenheid tot het krijgen van nadere informatie;
 • Plenaire afsluiting;
 • Sluiting om ongeveer 22.30 uur.

Voor de presentaties zijn na de pauze (ca 20.30 uur) uitgenodigd de aanwonenden in Bargeres.

Nieuwjaarsvisite Plaatselijk Belang Noordbarge
Zondagmiddag 6 januari 2019
Bij Restaurant Ten Cate van 15.00 tot 17.00 uur

Gezelligheidsagenda: Zie de gele brief
Zaterdag 24 november: Sinterklaasfeest (Terra Huizingsbrinkweg) 15.00 uur
Vrijdag 14 december: workshop kerststukjes maken (Terra Huizingsbrinkweg) 19.30 uur