ALV PBNB 2018

Datum: 16 november 2018

Tijd: 19.30 - 22.00

Locatie: Terra, Huizingsbrinkweg.

Agenda:

– Opening door de voorzitter.
– Verslag jaarvergadering 20 november 2016, zie deze Naoberpraot.
– Jaarverslag 2016 – 2017, zie deze Naoberpraot.
– Resultaten 2016 – 2017, wordt uitgedeeld.
– Verslag van de kascommissie.
– Decharge penningmeester en bestuur.
– Benoemen kascommissie.
– Bestuurssamenstelling:
– Pauze
– Programma: Evaluatie en toekomstige verkeersmaatregelen in en rond Noordbarge
– Sluiting om ongeveer 22.30 uur