Activiteit voor de man: vogelhuis op stam maken

Datum: 26 oktober 2019

Tijd: 19.30-22.30u

Locatie: Terra College MBO (ingang wachttoren gemeenschap, voor het hek linksaf)

Activiteiten | Agenda

Eigen bijdrage: €15,- incl. hapje en drankje! Opgave graag voor 13 oktober

Opgeven kan via: gezelligheidnoordbarge@gmail.com
Of via: Erna de Jonge: 0611352144 of Lagon Latour: 0652896966