Noordbarge! groen, mooi & veilig

Het oudste esdorp van Drenthe (en misschien wel Nederland)

Achtergrond EOP Noordbarge

De ontwikkeling van Plaatselijk Belang Noordbarge

Noordbarge was in de Tweede Wereldoorlog aardig buiten schot gebleven. Er speelde wel van alles maar dat is te lezen in de publicaties van onze Historische Commissie. Aan het einde van zondagmiddag 10 april 1945 kwamen de Poolse troepen in onze richting en staken de brug bij het Oranjekanaal over. Dat ging gepaard met zoveel vuur dat in Noordbarge circa 25 boerderijen en schuren in brand vlogen. Ruim 80 Noordbargers waren die avond dakloos. De bezetter was gevlucht en de tanks parkeerden aan de Noordbargerstraat.  Emmen was bevrijd.

Logo plaatselijk Belang Noordbarge, Emmen
Logo plaatselijk Belang Noordbarge

nieuwe woonwijken

De gemeente zag een nieuwe toekomst voor zich. Ter vervanging van de werkgelegenheid in het veen was al enige industrie naar Emmen gekomen, maar er stond nog veel meer op de rol. Emmen moest gaan uitbreiden met nieuwe woonwijken. In de vaart van de vernieuwingsgedachte bedacht de gemeente Emmen om Noordbarge maar helemaal te laten verdwijnen. Er waren al veel boerderijen gesneuveld bij de bevrijding en de rest moest wijken voor een parkachtige groenzone tussen Emmen en de nieuwbouw in Bargeres. Boeren werden uitgekocht en de gemeente probeerde leegkomende boerderijen op te kopen.

ontstaan van Plaatselijk Belang

Noordbargers waren het in het algemeen niet eens met dit beleid van de gemeente. Tevens waren er in die tijd allerlei verenigingen aan het ontstaan op het gebied van toneel en sport en er was de jaarlijkse Zuidenveldtentoonstelling waaraan werd deelgenomen. Plaatselijk Belang Noordbarge ontstond geleidelijk aan. De enkele voorstander van de opheffing van Noordbarge werd duidelijk gemaakt dat hij met zijn gezin hier dan toch niet meer thuishoorde en vertrok naar elders. In de aard van de tijd moest er steeds meer geregeld worden. De gemeente drong in wijken en dorpen aan tot formalisering. De Vereniging Plaatselijk Belang “Noordbarge” werd op 15 augustus 1979 opgericht, als voortgevloeid uit de reeds bestaande feestcommissie. Het doel was werkzaam te zijn ter instandhouding van de leefbaarheid van het brinkdorp Noordbarge. Notaris Eildert Haaijer heeft de statuten 16 juli 1982 vastgesteld.

nieuwe bestemmingen

Na het overlijden van autochtone Noordbargers kwam de boerderijen vrij, maar de nabestaanden wilden niet aan de gemeente verkopen. Een aantal particulieren kochten rond 1972 de oude boerderijen en verbouwden die tot woning, zo ging dat in die tijd. De gemeente heeft vanaf dat moment eieren voor haar geld gekozen en de meeste van in gemeentebezit zijnde woningen weer verkocht aan particulieren. Lege plekken in Noordbarge kregen nieuwe bestemmingen voor onder andere de agrarische scholen en voor de vestiging van een locatie van Jehova’s getuigen. In ruil daarvoor heeft toenmalig Plaatselijk Belang bedongen bij de gemeente dat er riolering zou worden aangelegd en dat is gebeurd.

stoetbakoven

Voor de jaarlijkse Zuidenveldtentoonstelling werden praalwagens gemaakt. In 1983 stond op de wagen van Noordbarge pontificaal een originele Stoetbakoven. De Stoetbakoven werd geplaatst op de centrale Brink in Noordbarge. Het jaar daarop nam de feestcommissie het initiatief om toch maar echt brood te gaan bakken in die oven. Zo gezegd zo gedaan en in de loop van de middag was het brood op. Achterom werd snel brood gehaald bij bakker Ten Napel in Emmen. Op de vraag van een dame: “Komt dit brood ook uit de oven,” werd door de Noordbarger bakkers geantwoord: “Ja mevrouw, al het brood komt uit de oven!” Stoetbakken werd een traditie. In 2009 was de oven versleten. We bouwden in 2010 op een andere plaats een tweemaal zo grote oven. Op de vraag: moet je daar een vergunning voor hebben? Is de toenmalige voorzitter naar de gemeente gegaan om te vertellen dat we geen vergunning gingen aanvragen. De gemeente vond dat goed.

verkeer

De Ermerweg werd steeds drukker en daar heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge wat aan gedaan: 50 km en het plaatsen van 4 camera’s voor snelheidscontroles en een onderdoorgang bij het Oranjekanaal. Deze weg en het verkeer zijn vandaag de dag nog steeds onderwerpen die aandacht vragen.

tradities

Inmiddels was een traditie verloren gegaan, namelijk het paasvuur. Er was door de nieuwbouw van kantoren geen plaats meer voor. Nog een oude traditie, het carbidschieten, werd door de gemeente dusdanig aan banden gelegd dat het niet meer kon in Noordbarge. In de recente historie hoeven we op deze plaats niets toe te lichten over carbidschieten in Noordbarge en de reacties van voor- en tegenstanders.

erkende overleg partner

Tegenwoordig moet de gemeente steeds meer overleg gaan hebben met haar burgers over een veelheid van taken en onderwerpen. Daarvoor heeft de Vereniging Plaatselijk Belang Noordbarge de status gekregen van Erkende Overleg Partner (EOP) . De vraag is hoe ga je met elkaar om en in welke mate vertrouw je elkaar en hou je elkaar in het oog. Daar draagt Noordbarge met al haar ervaring een flinke flint (kei of steen) aan bij. (O.t.N.)